PETRING CHAT

Vår webbutik använder cookies som behövs för att den ska fungera korrekt. För mer information, se vår integritetspolicy. Om du inte vill att vår webbplats ska spara cookies på din enhet – ändra inställningarna för din webbläsare.

SEKRETESSPOLICY PPH WGM SP. J.

Denna integritetspolicy anger reglerna för behandling och skydd av personuppgifter som tillhandahålls av användare i samband med användningen av webbplatser som tillhandahålls på domänen www.wgm.com.pl eller andra domäner som administreras av PPH WGM Sp. J. angående denna integritetspolicy (nedan kallad "webbplatsen").

Om detta dokument hänvisar till "Tjänsten" ska det förstås som tjänster som tillhandahålls som en del av webbplatsen, inklusive användning av ett användarkonto som är tillgängligt via webbplatsen, såväl som rabatttävlingar, spel och andra liknande åtgärder som anordnas för webbplatsanvändare (hädanefter "Användare", individuellt "Användare"). Reglerna för användning av enskilda tjänster som anges i reglerna för dessa tjänster kan definiera separata regler för behandling av personuppgifter.

I. Administratör

Administratören av Användarnas personuppgifter som tillhandahålls i samband med användningen av tjänsterna (nedan: "Personliga uppgifter") är PPH WGM Mirosław Wasilewski, Grażyna Wasilewska, baserad i Przylep, vid ul. Ogrodniczaj 5, 66-015 Przylep, införd i Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS-nummer 0000247612, NIP: 9730849793, REGON: 08006566100000.

II. Regler för insamling av användarnas personuppgifter

 1. Att se innehållet på webbplatsen kräver inte att användaren tillhandahåller personuppgifter.
 2. Användning av tjänsterna kan kräva att användaren tillhandahåller personuppgifter. I detta fall kan underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter begränsa möjligheten att använda tjänsterna.
 3. Att tillhandahålla personuppgifter av användaren kan också krävas under andra motiverade omständigheter, t.ex. skicka en begäran till administratören om tillhandahållande av specifik information, om vilken användaren kommer att informeras varje gång.
 4. Om Användaren använder Tjänsterna med hjälp av mobila enheter kan administratören erhålla, i synnerhet, identifieringsdata för den mobila enheten, internetoperatören och abonnenten. Uppgifterna som samlas in på detta sätt kommer att behandlas anonymt och kommer endast att användas för statistiska ändamål eller för att säkerställa korrekt användning av webbplatsen av användaren.
 5. Administratören kan genomföra undersökningar bland användare för att få specifik demografi och profildata (såsom ålder, utbildning, yrke, inkomster). Att fylla i undersökningen är alltid frivilligt och de Personuppgifter som samlas in på detta sätt kommer att behandlas anonymt och kommer att användas för statistiska analyser och skapa en samlad bild av Användare som överförs till Administratörens partners. Avslöjandet av dessa uppgifter är alltid frivilligt.

III. Omfattning av personuppgifter och deras behandling

 1. I den mån det är motiverat av en given tjänst kan administratören be användaren att tillhandahålla i synnerhet följande personuppgifter: namn och efternamn, adress, telefon- och faxnummer samt e-postadress. Reglerna för Tjänsten kan ange andra Personuppgifter som Användaren bör tillhandahålla för att använda Tjänsten.
 2. Administratören behandlar personuppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, för marknadsföring av dess tjänster och produkter och för andra juridiskt motiverade ändamål.

IV. Grunden för behandlingen av personuppgifter

 1. Personuppgifter behandlas på grundval av det samtycke som uttrycks av Användaren och i de fall lagen ger Administratören behörighet att behandla personuppgifter.
 2. Användarens samtycke till behandlingen av hans personuppgifter sker genom att välja lämplig plats i formuläret under registreringsförfarandet eller annat förfarande som syftar till att möjliggöra användningen av Tjänsterna. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke.

V. Kommersiell information, undersökningar

 1. Administratören kan skicka användarna, inklusive till de e-postadresser de tillhandahåller, kommersiell information om produkter och tjänster från enheter som tillhör WGM-gruppen och produkter och tjänster från dess partners, inklusive i form av webbsändningar, förutsatt att Användare han gick med på att ta emot dem. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke.
 2. Administratören kan skicka enkäter som hänvisas till i punkt III.5 ovan till Användare, inklusive till de e-postadresser de tillhandahållit, förutsatt att Användaren har samtyckt till att ta emot dem. Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke.
 3. Administratören kan behandla personuppgifter för att förbättra Tjänsterna, samt för att anpassa annonserna, materialet eller rekommendationerna som visas på Webbplatsen till Användarens preferenser eller intressen, förutsatt att Användaren har samtyckt till det. För detta ändamål kan administratören länka de personuppgifter som tillhandahålls av användaren i samband med användningen av en given tjänst med andra personuppgifter som rör den användaren och som redan behandlats av administratören.

VI. Data relaterade till att surfa på innehållet på webbplatsen

 1. Administratören samlar in information relaterad till visning av innehållet på webbplatsen av användare, såsom antalet och källan till besök på en viss webbplats, besökstid, visat innehåll, antal och typ av öppnade undersidor, använda hänvisningar eller datorns IP-nummer. Administratören kombinerar inte sådan information med användarens personuppgifter och använder den inte för att identifiera användaren, såvida det inte är nödvändigt för korrekt tillhandahållande av tjänsten.
 2. Handläggaren använder de uppgifter som avses i paragraf 1 ovan, endast för ändamål relaterade till marknads- och internettrafikundersökningar på webbplatsen, för statistiska ändamål, i synnerhet för att bedöma intresset för innehållet som publiceras på webbplatsen och för att förbättra innehållet på webbplatsen och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls.
 3. Administratören använder cookies eller liknande. Filer av denna typ tillåter särskilt administratören att bättre anpassa webbplatsens webbplats till användarens individuella intressen och preferenser. I de flesta webbläsare kan du radera cookies från din dators hårddisk, blockera alla skickade cookies eller ställa in en varning innan du sparar en sådan fil på disken. För att lära dig mer om sådana funktioner, se bruksanvisningen eller hjälpskärmen för din webbläsare.

VII. Överföring och delning av personuppgifter

1. Användning av vissa tjänster kan innebära delning eller överföring av personuppgifter från användaren till andra användare av webbplatsen eller delning eller överföring av personuppgifter utanför webbplatsen. Om, som ett resultat av ovanstående, personuppgifter överförs till en annan administratör, kommer behandlingen av personuppgifter att omfattas av den integritetspolicy som antagits av sådan administratör.

2. Administratören kan överföra eller göra personuppgifter tillgängliga för tredje part i händelse av att:

 • användaren samtycker eller
 • det kommer att vara motiverat av lag eller
 • det kommer att vara nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsterna.

3. I ovanstående fall kan personuppgifter även överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive till USA.

VIII. Användarrättigheter

 1. Användaren har rätt att få tillgång till innehållet i personuppgifter och att korrigera och uppdatera dem.
 2. I händelse av en ändring av personuppgifter bör användaren se till att personuppgifter uppdateras på en personlig profil på webbplatsen, om han har en sådan.
 3. Administratören ger Användaren möjlighet att ta bort hans Personuppgifter från Datauppsättningen på Användarens begäran, såväl som i andra fall, i enlighet med bestämmelserna i tillämplig lag.
 4. Administratören kan vägra att radera personuppgifter om användaren inte har betalat alla belopp som ska betalas till administratören eller har brutit mot reglerna för webbplatsen eller någon tjänst eller tillämplig lag, och bevarandet av personuppgifter är nödvändigt för att klargöra dessa omständigheter och fastställa Användarens ansvar.

IX. Kontakt

 1. Webbplatsanvändaren kan när som helst kontakta administratören för att få information om huruvida och hur administratören använder eller avser att använda sina personuppgifter.
 2. Webbplatsanvändaren kan också be administratören att radera sina personuppgifter i sin helhet eller i en viss del.
 3. Adressen där administratören kan kontaktas finns på kontaktfliken på denna webbplats.